dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3091
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / zezwolenie na przetwarzanie odpadów
zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, na mocy art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynika z przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"