dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3081
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) zachowany został obowiązek uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów (na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy o odpadach). W przypadku prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów konieczne będzie wpisanie przez podmiot do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (na mocy art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b i art. 50 ust. 2). Do czasu utworzenia rejestru utrzymany jest obowiązek uzyskania zezwoleń na transport odpadów, na podstawie art. 233 ust. 2.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"