dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3019
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / Wpis do rejestru działalności regulowanej
Wpis do rejestru działalności regulowanej

po wejściu w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) został zniesiony obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, natomiast wprowadzono nowy przepis o obowiązku przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 9c ust. 1 w/w ustawy).Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"