dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3026
Opłaty / Kiedy i gdzie należy wnosić opłaty
Kiedy i gdzie należy wnosić opłaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w tym silniki spalinowe, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów) należy wnosić do 31 marca za rok poprzedni.

UWAGA:

Zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, gdy wysokość naliczonej opłaty za dany rok i dany komponent środowiska nie przekracza 800 zł, podmiot nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska.

Opłaty produktowe  (produkty i opakowania; zużyty sprzęt) należy wnosić do  31 marca następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Opłaty za substancje kontrolowane należy wnosić do 31 marca następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Opłaty za:

  • korzystanie ze środowiska;
  • produkty i opakowania;
  • substancje kontrolowane.

wnosić należy na konto redystrybucyjne właściwego urzędu marszałkowskiego, jeżeli:

  1. korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie danego województwa,
  2. lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych - transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie danego województwa.

Jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu na terytorium RP substancje kontrolowane, nie ma siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium RP, jest obowiązany do wniesienia opłaty za substancje kontrolowane na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Opłaty produktowe za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wnosić należy na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju należy wnosić na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (III Oddział w Warszawie) - nr rachunku: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.”Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"