dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3105
Opłaty / Opłaty podwyższone / Opłaty podwyższone za składowanie odpadów
za składowanie

OPŁATY PODWYŻSZONE ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone za:

  • składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów ;
  • magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania ;

Opłaty podwyższone stanowią w takich przypadkach 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

  • składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;

Opłaty podwyższone wynoszą w takim przypadku 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

  • pozbywanie się odpadów nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych;
  • pozbywanie się odpadów na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
  • pozbywanie się odpadów na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

Opłaty podwyższone wynoszą w takich przypadkach 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

  • pozbywanie się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego.

Opłaty podwyższone stanowią w takich przypadkach 100-krotną wartość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"