dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3032
Opłaty / Opłaty podwyższone
Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.) opłaty podwyższone ponosi każdy podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji w zakresie:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
  • poboru wód;
  • składowania odpadów;

Opłaty podwyższone podmiot korzystający ze środowiska uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Marszałek województwa jest również organem właściwym w sprawach odraczania terminu płatności opłaty podwyższonej.

Termin płatności opłaty podwyższonej może zostać odroczony na wniosek przedsiębiorcy jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie mające na celu usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć części lub całości opłaty, a sam termin może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do realizowania przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"