dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3050
Opłaty / Podstawa prawna
Podstawa prawna

Art. 273  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,  poz.519 z późn. zm) – opłaty za korzystanie ze środowiska

  •  obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. 2016 r., poz. 718)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze Środowiska  oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz.274)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015 r.,  poz.1875)


Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"