dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1675
Wykazy i sprawozdawczość / Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska
Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

  1. Art. 286-288 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. , poz.799 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z dnia 13 grudnai 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.2527).
  3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz.1038).
  4. Rozporzązenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze srodoiwska (Dz.U. z  2017 r. poz.2490).Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"