dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
8061
Wykazy i sprawozdawczość / Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska
Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

  1. Art. 286-288 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz.816).


Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"