dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3062
Sankcje karne / Mandat karny
Postępowanie mandatowe

Zakres i tryb postępowania mandatowego reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253, z późn. zm.).

Zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien, przedstawia dokument opracowanym przez Podkarpacki WIOŚ w Rzeszowie – strony 1-10.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"